Jadwiga Naira

JADWIGA NAIRA

Jadwiga Naira jest współczesnym mistykiem, duchowym nauczycielem, współczesnym szamanem, podróżnikiem zgłębiający wiedzę opartą na własnym doświadczeniu obserwatorem i myślicielem systemu. Jej praca łączy istotę wielkich tradycji mądrości z wiedzą naukową i własnym doświadczeniem.

To zapewnia unikalne podejście do życia jako „mistyka budzącego świadomość zachowaną w różnych przestrzeniach i wspiera ludzi do głębszego poziomu świadomości i osobistych umiejętności relacji, a także pochodzić z egocentrycznej wizji świata do życia w autentycznej ekspresji – uczestniczącej w procesie zmiany w wewnętrzny i zewnętrzny sposób i łącząc te dwa równoległe światy.